Цени за писмен превод

Вашата оценка

ЦЕНИ ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД

 

 

EЗИК 

Превод на
БЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

 • Свидетелство за съдимост
 • Акт за раждане
 • Удостоверение от полиция
 • Други бланкови

Превод на
ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ

 • Учебни документи Дипломи
 • Академични справки
 • Пълномощни
 • Удостоверения от Агенцията по вписванията
 • Служебни бележки
 • Други типови

Превод на
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • Фирмена
 • Медицински свидетелства
 • епикризи
 • заключения
 • Счетоводна – баланси, отчети и пр.
 • Съдебни решения
 • нотариални актове
 • Други неспециализирани

Превод на
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • Юридическа
 • Техническа
 • Икономическа
 • Медицинска

Цена лв.

Срок раб. дни

Цена лв.

Срок раб. дни

Цена лв.

Срок раб. дни

Цена лв.

Срок раб. дни

 • Английски
 • Немски
 • Френски
 • Италиански
 • Испански
 • Португалски
 • Чешки
 • Руски
 • Румънски

 

12

 

5

14

5

16

5

18

5

14

3

16

3

18

3

20

3

 • Гръцки
 • Украински
 • Полски
 • Чешки
 • Словашки
 • Румънски
 • Словенски
 • Македонски
 • Хърватски
 • Сърбски
 • Чешки

15

5

18

5

24

5

20

5

 18

3

 21

3

27

3

23

 3

 • Турски
 • Холандски
 • Шведски
 • Норвежки
 • Унгарски
 • Албански

18

5

18.5

5

36

5

36

5

21

 3

22

 3

 40

 3

40

3

 • Арабски
 • Латвийски
 • Литовски
 • Датски
 • Китайски
 • Японски
 • Арменски
 • Виетнамски
 • Естонски
 • Иврит
 • Корейски
 • Персийски
 • Хинди

40

5

45

5

50

5

60

5

  ВАЖНО!
- Посочените цени са с включено ДДС.
- Минималната поръчка е една страница: 1800 знака (30 реда х 60 знака) в съответствие с БДС EN 15038:2006.
- Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод, а не от оригиналния текст, в съответствие с БДС EN 15038:2006.
- Цените включват превод от оторизиран преводач при срок за изпълнение: 5 стандартни страници за 72 часа (три работни дни).
- Посочените цени са за превод от един преводач и проверка за фактологически грешки
- Терминологична редакция от редактор-експерт се предлага допълнително
- При обемни поръчки над 50 страници се прилага отстъпка в размер на 10%.

- Допълнителен екземпляр от превода с подпис на преводача и фирмен печат + 2 лв. на страница.